ویزا کنیا

نمونه ویزای اخذ شده

ویزای الکترونیک
 


 
توریستی یکماهه 1بار ورود

قیمت
توریستی یکبار ورود
70$

این ویزا از تاریخ اعلام مسافر به مدت 3 ماه اعتبار و یکماه اقامت دارد .
مدت آماده شدن این ویزا 10 تا 15 روز کاری
مدارک لازم:اسکن پاسپورت ، اسکن عکس 4*6 ، اسکن نامه شغلی به لاتین ، اسکن تمکن مالی.
  • مشاغل آزاد جواز کسب ترجمه شده با مهر مترجم
  • در صورت بازنشسته  بودن، حکم بازنشستگی و آخرین فیش حقوقی ترجمه شده با مهر مترجم.


 
فرم تکمیل مشخصات فردی