ویزا کامبوج

نمونه ویزاهای اخذ شده 
توریستی یکبار ورود

قیمت
توریستی یکبار ورود 
45 $

این ویزا 3 ماه اعتبار  و یکبار ورود و 30 روز اجازه  اقامت دارد. 

زمان آماده شدن این ویزا 3 تا 5 روز کاری میباشد.


مدارک لازم : اسکن پاسپورت ، اسکن عکس ،تکمیل فرم مشخصات فردی.


 
فرم تکمیل مشخصات فردی