ویزا تاجیکستان

نمونه ویزای اخذ شده

 


 
ویزای توریستی


قیمت
 توریستی لیبل
 50.000 تومان

در این نوع ویزا مسافر از روز اعلام ، 30 روز اجازه اقامت دارد . این ویزا به صورت لیبل صادر میشود و برای اخذ این ویزا 
حضور مسافر در سفارت برای مصاحبه الزامی است.
مدت آماده شدن این ویزا  7 روز کاری زمان میبرد. 

مدارک لازم : اسکن پاسپورت ، اسکن عکس 4*6  ،تکمیل فرم مشخصات فردی. 
فرم تکمیل مشخصات فردی