ویزا امارات متحده عربی

نمونه ویزای اخذ شده 
ویزا توریستی 14 روز و 1 ماه اقامت

قیمت
توریستی 14 روز  
280 درهم
توریستی 1 ماهه
درهم 330

ویزا های 2 ماه اعتبار امارات که در این بازه میتواند به درخواست مسافر 14 یا 30 روز از روز ورود اقامت داشته باشد.
 
اخذ این ویزا ها 5 تا 7 روز کاری زمان میبرد.

مدارک لازم : اسکن پاسپورت ، اسکن عکس ، اسکن شناسنامه و کارت ملی پشت و رو.


 
ویزا توریستی 3 ماهه یکبار ورود

قیمت
توریستی 3 ماه   
850 درهم

در این ویزا مسافر فقط یک بار میتواند ورود داشته باشد و سه ماه را اقامت داشته باشد.
 
اخذ این ویزا ها 5 تا 7 روز کاری زمان میبرد.

مدارک لازم : اسکن پاسپورت ، اسکن عکس ، اسکن شناسنامه و کارت ملی پشت و رو.


 
ویزا توریستی 3 ماهه مولتی


قیمت
توریستی 3 ماه مولتی   
1880 درهم

در این ویزا مسافر میتواند به دفعات ورود داشته باشد و در هر ورود نهایتا 30 روز اقامت داشته باشد.
 
اخذ این ویزا ها 5 تا 7 روز کاری زمان میبرد.

مدارک لازم : اسکن پاسپورت ، اسکن عکس ، اسکن شناسنامه و کارت ملی پشت و رو.


 
فرم تکمیل مشخصات فردی