ویزا ازبکستان

نمونه ویزای ازبکستان

 


 
ویزای توریستی لیبل


قیمت
ویزای لیبل 60 $

لیبل : اعتبار این ویزا سه ماهه میباشد و در این بازه زمانی 30 روز اجازه اقامت دارد.

مدت آماده شدن این ویزا 4 تا 7 روز کاری میباشد. 

مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*6 ، تکمیل فرم مشخصات فردی. 
ویزای توریستی الکترونیک


قیمت
ویزای یکبار ورود 32 $
ویزای دوبار ورود 50 $
ویزای مولتی 70 $

الکترونیک : اعتبار این ویزا سه ماهه میباشد و یکماه  اجازه اقامت دارد.
این ویزا شامل یکبار ورود ، دوبار ورود  ، و چندبار ورود (مولتی) توریستی میباشد

مدت آماده شدن این ویزا  7 روز کاری زمان میبرد. 

مدارک لازم : اسکن پاسپورت ، اسکن عکس 4*6  ،تکمیل فرم مشخصات فردی.


 
فرم تکمیل مشخصات فردی